ARENA

ARENA

Marka Arana® jest głównym sponsorem federacji pływackich:

Polski, Niemiec, Rosji, Nowej Zelandii, Norwegi, Ukrainy, Szwecji, Czech, Południowej Afryki, Rumuni, Irlandii, Litwy, Węgier, Chorwacji, Estonii.